خردسال

تربیت کودک نو پا سختی‌هایی دارد. کودک نو پا تا حدی بزرگ شده است که بتواند خواسته‌ها و ایده‌های خودش را داشته باشد. برای تربیت و بزرگ کردن کودک نو پا، از شیر گرفتن، به تخت خواب فرستادن، توالت رفتن ایده‌هایی را به شما خواهید داد. همچنین مطالبی برای خواب، تغذیه و مسائل دیگر آن آماده کرده‌ایم.